The Job Festival Blog

Galet. Inte okej. Hårresande.

Visste du att 6 av 10 arbetslösa kommer från ett utomeuropeiskt land? eller att arbetslösheten bland kvinnor födda utanför Europa är drygt 30 procent? bara 40 procent av utrikesfödda kvinnor har arbete efter sju år i Sverige?

Want to share a story?

You are welcome to become a guest blogger. Fill out the form below and we will get back to you!

Scroll to Top