Vi som arrangerar Jobbfestivalen med tema mångfald

Välkommen till Jobbfestivalen med tema mångfald den 14 september 2022 i Kungsträdgården, Stockholm

Arrangör

Mats Wernheim

Initiativtagare

Mats är en idéskapare och mångsidig serieentreprenör som har arbetat inom bemannings-och rekryteringsbranschen sedan 1991. Han är bland annat grundare av bemanningsföretaget MAYDAY, 1991 (ISS/MAYDAY) och JobAgent, 1999 (Want).
Han är också grundare av SaaS-företaget ZeroLime och HR-Techbolaget JobAgent®, som har en SaaS-lösning för hållbar rekrytering baserat på potential och återvunnen kandidatdata samt initiativtagare till JobbFestivalen med tema mångfald i Kungsträdgården med tema mångfald. Han är även engagerad som delägare och advisor i Ireturn, en hubb för personer som upplever, psykisk arbetsrelaterad ohälsa samt i Diversity Board, vars vision är att förändra i maktens korridorer och få in mer mångfald och perspektiv då många styrelser och ledningsgrupper idag är allt för homogena. Mats mål är att vara en företagare som både ser och hör människan, oavsett bakgrund eller situation.
Mats Wernheim

Carl-Fredrik Zetterman

Projektledare

Carl-Fredrik är en mångsysslare som jobbar med projektledning, underhållning och affärsutveckling. Han drivs av mötet med människor och har ett stort engagemang kring människors lika värde. Har du som utställare frågor kring jobbfestivalen är det honom som du ska kontakta.
Carl-Fredrik Zetterman

Hans Uhrus

Kommunikationschef

Hans har över 25 års erfarenhet som medial krishanterare, kommunikationsdirektör, presschef, investor relationschef och näringspolitisk chef, varav över 20 år inom bemanningsbranschen.

Hans Uhrus

Advisory Board

Heaven Bereket

Drivkraften är att förbättra andra människors möjligheter. Heaven Berekets inspiratörsanda placerar henne på andra plats på listan över Framtidens kvinnliga ledare 2020.  Hur kan jag hjälpa till? Det är utgångspunkten för det mesta Heaven Bereket gör.

– Min drivkraft har alltid varit att förbättra andra människors möjligheter. Det har fått mig att hela tiden arbeta för att utöka min spelplan där jag kan vara med och påverka.

När hon förstod att barn över hela världen dör av botbara sjukdomar startade Heaven Bereket Bambino Foundation som erbjuder gratis sjukvård och utbildning för unga.

– För att få in pengar till verksamheten började jag utbilda mig inom företagsekonomi och intressera mig för investeringar och trading. I dag finansierar jag verksamheten bland annat genom att ge onlinekurser i valutahandel och kryptovalutor.

Heaven Bereket är specialist på kryptovalutor, investerar i techföretag som utvecklar lösningar som förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för människor i fattiga länder och är aktiv inom startupbranschen. Där som delägare i Gebeya, ett företag som sysslar med att stärka Afrikas talangpool inom tech. Hur hinner hon med?

– I mitt huvud känns det inte jobbigt så länge jag gör det jag tycker är roligt.

Heaven är också X-lead, Project manager & Innovator på ICA – Gruppen

Nadine Hanna

Nadine är kundförvaltare på det kommunala Bostadsbolaget AB Stockholmshem och har ett särskilt uppdrag att fokusera på bosociala-, trivsel- och trygghetsfrågor i Hässelby.

Nadine har fler års erfarenhet av att arbeta som projektledare i både kommunala och ideella verksamheter, och har även arbetat som ledarskapscoach, utbildningskonsult, karriärcoach och arbetsförmedlare. Under ca 10 års tid arbetade Nadine med nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Nadines fokus har under hela sitt arbetsliv varit integration, inkkudering, delaktighet och mångfald.

Hon har en masterutbildning i Intersektionalitetsstudiet, är religionsvetare i grunden och är även en diplomerad projektledare.

” Mångfald och delaktighet är inte en hygienfaktor eller good-to-have. Det är grunden i en frisk företags- och organisationskultur som värnar sina medarbetares arbetsmiljö och välmående, och som ska vara lika självklart som arbetet med budget och resultatuppföljning.”

nadine

Försäljning

Cassandra Kalivas

Projektledning och försäljning

Mer information kommer snart

Tomas Mehari

Tomas Mehari

Projektledning och försäljning

Mer information kommer snart

Nicole Kvarngård-Eriksson

Försäljning

Mer information kommer snart

Abraham Andemariam

Försäljning

Mer information kommer snart

Karolina Suchomska

Försäljning

Mer information kommer snart

Rahel Teklu

Försäljning

Mer information kommer snart

Shelan Asmerom

Försäljning

Mer information kommer snart

Jobbfestivalen med tema mångfald riktar sig främst till...

Jobbfestivalen med tema mångfald är en
mötesplats för arbetssökande och rekryterare

Jobbfestivalen med tema mångfald i Kungsträdgården är Sveriges största jobbmässa med fokus på mångfald. Det är också ett nytt jobbmatchningsinitiativ med målet att skapa konkreta relationer mellan företag och personer som av olika anledningar har sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

I Sverige är ca 330 000 personer, eller ca 7% av den arbetsföra befolkningen, arbetslösa. Vissa grupper i samhället har det väsentligt svårare att hitta anställning än andra och arbetslösheten är högre hos t ex lågutbildade unga, utrikesfödda, personer med funktionsnedsättningar och bland personer över 55år. I dessa grupper finns mycket kompetens, erfarenhet och vilja som går förlorad för företag och organisationer. Tröskeln in till svensk arbetsmarknad är alldeles för hög för dessa grupper och Jobbfestivalen med tema mångfald är ett lättillgängligt forum där arbetssökande i dessa grupper kan träffa företag som har anställningar att erbjuda.

Under jobbmässan har företag som har ett rekryteringsbehov inom de prioriterade målgrupperna möjlighet att ställa ut och träffa intressanta kandidater med varierande bakgrund och situation.. Det finns också möjlighet att bjuda in till företagsspecifika seminarier både på stora och lilla scenen. Jobbfestivalen med tema mångfald invigs från stora scenen med ett gediget talarprogram.

Jobbfestivalen med tema mångfald vill bidra till ökad kunskap och förståelse om utsatta gruppers svårigheter på arbetsmarknaden och vad som kan göras för att sänka barriärerna, men också lyfta fram lyckade satsningar och enskilda framgångsexempel som kan ge inspiration till både företag och individer. Att ändra samhällets attityder är helt avgörande för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad för utsatta grupper som idag drabbas av utanförskap, psykisk ohälsa och andra problem.

Vanliga frågor om Jobbfestivalen med tema mångfald

En fundamental utmaning på arbetsmarknaden har länge varit att matcha lediga jobb med arbetssökande eller personer som är öppna för att byta jobb. Detta gäller i allmänhet, men i synnerhet för vissa grupper som står längre från arbetsmarknaden. Tröskeln för vissa utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden är alldeles för hög, så fler initiativ för att reducera denna måste till och insatser för att ändra attityder är också en viktig del för att skapa mer mångald och dynamik. Jobbfestivalen med tema mångfald är en bra och lättillgänglig mötesplats för att både förmedla jobb och jobbstöd, men också för att sprida information och kunskap om alla fantastiska projekt och initiativ som finns ute i samhället i syfte att öka mångfalden på våra arbetsplatser.

Vi är synnerligen för digitala verktyg, automatiserade lösningar och innovativ teknisk utveckling, men i vissa sammanhang tror vi på att kombinera fysiska möten med digitala stöd. Många utställare på mässan kommer på ett direkt sätt kunna berätta och visa tekniska plattformar för besökare och på så sätt göra dessa tillgängliga, vilket de kanske inte kunnat göra på samma sätt utan just ett bra forum för det. Dessutom är mässan delvis en onlinemässa där lediga jobb kommer att kunna förmedlas till besökare både före, under och efter själva mässdagen.
En anledning är helt enkelt att Kungsan är en naturlig mötesplats för väldigt många människor, i synnerhet under en förhoppningsvis varm vårdag i slutet av maj. Sen har det också varit viktigt för oss att mässplatsen ska vara tillgänglig för alla och ligga centralt i Stockholm så att besökare enkelt kan ta sig dit via bil, kollektivtrafik eller till fots. Har man t ex aldrig varit på en jobbmässa tidigare, tror vi att en väldigt öppen allmän plats som Kungsan, är idealisk.

Eftersom ett delmål med mässan är att sprida information, inspirera till debatt och öka förståelsen kring mångfald på arbetsmarknaden så kommer det att vara ett gediget talarprogram där företag och organisationer kommer att berätta om spännande mångfaldsprojekt, lärdomar och resultat. På Stora Scenen kommer vi även att ha ett antal relevanta paneldebatter om arbetsmarknaden och mångfald. Programmet på hemsidan kommer löpande att uppdateras så att alla kan se vilka föreläsningar och debatter som kommer att hållas.

Bolaget Vile AB, som ägs av Mats Wernheim, står bakom arrangemanget.

Nej, arrangemanget ska täcka kostnader som uppkommer och eventuellt överskott kommer att återinvesteras i kommande arrangemang, då Jobbfestivalen med tema mångfald kommer att vara en återkommande händelse i Stockholm och ambitionen är att sedan sprida den till andra städer runtom i Sverige samt på digitala kanaler.

Hela
programmet

Utställare
på festivalen

Scroll to Top