Vi som arrangerar Jobbfestivalen

Välkommen till Jobbfestivalen den 17 maj 2022 i Kungsträdgården, Stockholm

Jobbfestivalen arrangeras av Mats Wernheim i samarbete med Christian Hultén

Mats Wernheim

Mats är en mångsidig entreprenör som arbetat inom bemannings-och rekryteringsbranschen sedan 1991. Han är grundare av bemanningsföretagen MAYDAY och Want/Jobagent. Han är också grundare av SaaS-företaget ZeroLime och HR-Tech bolaget JobAgent.

Christian Hultén

Christian är en erfaren företagsledare som under de senaste 25 åren haft ledande befattningar i såväl stora internationella organisationer som i mindre start-ups och tillväxtbolag. Han var delaktig i Sykes, ett ledande globalt outsourcingbolag, expansion i Europa och han var en av de ledande personerna i etableringen och uppbyggnaden av Excellentgruppen, där han b la var VD för den svenska verksamheten. Christian var också VD för ZeroLime där han tillsammans med Mats Wernheim lanserade banbrytande videolösningar för rekrytering och bemanning. Under de senaste 7,5 åren har Christian dels varit chef för Transcoms verksamhet i norra Europa med över 5 000 anställda och nu senast som Chief Operating Officer för hela Europa.

Jobbfestivalen riktar sig främst till...

Jobbfestivalen är en
mötesplats för arbetssökande och rekryterare

Jobbfestivalen i Kungsträdgården är Sveriges största jobbmässa med fokus på mångfald. Det är också ett nytt jobbmatchningsinitiativ med målet att skapa konkreta relationer mellan företag och personer som av olika anledningar har sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

I Sverige är ca 330 000 personer, eller ca 7% av den arbetsföra befolkningen, arbetslösa. Vissa grupper i samhället har det väsentligt svårare att hitta anställning än andra och arbetslösheten är högre hos t ex lågutbildade unga, utrikesfödda, personer med funktionsnedsättningar och bland personer över 55år. I dessa grupper finns mycket kompetens, erfarenhet och vilja som går förlorad för företag och organisationer. Tröskeln in till svensk arbetsmarknad är alldeles för hög för dessa grupper och Jobbfestivalen är ett lättillgängligt forum där arbetssökande i dessa grupper kan träffa företag som har anställningar att erbjuda.

Under jobbmässan har företag som har ett rekryteringsbehov inom de prioriterade målgrupperna möjlighet att ställa ut och träffa intressanta kandidater med varierande bakgrund och situation.. Det finns också möjlighet att bjuda in till företagsspecifika seminarier både på stora och lilla scenen. Jobbfestivalen invigs från stora scenen med ett gediget talarprogram.

Jobbfestivalen vill bidra till ökad kunskap och förståelse om utsatta gruppers svårigheter på arbetsmarknaden och vad som kan göras för att sänka barriärerna, men också lyfta fram lyckade satsningar och enskilda framgångsexempel som kan ge inspiration till både företag och individer. Att ändra samhällets attityder är helt avgörande för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad för utsatta grupper som idag drabbas av utanförskap, psykisk ohälsa och andra problem.

Vanliga frågor om Jobbfestivalen

En fundamental utmaning på arbetsmarknaden har länge varit att matcha lediga jobb med arbetssökande eller personer som är öppna för att byta jobb. Detta gäller i allmänhet, men i synnerhet för vissa grupper som står längre från arbetsmarknaden. Tröskeln för vissa utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden är alldeles för hög, så fler initiativ för att reducera denna måste till och insatser för att ändra attityder är också en viktig del för att skapa mer mångald och dynamik. Jobbfestivalen är en bra och lättillgänglig mötesplats för att både förmedla jobb och jobbstöd, men också för att sprida information och kunskap om alla fantastiska projekt och initiativ som finns ute i samhället i syfte att öka mångfalden på våra arbetsplatser.
Vi är synnerligen för digitala verktyg, automatiserade lösningar och innovativ teknisk utveckling, men i vissa sammanhang tror vi på att kombinera fysiska möten med digitala stöd. Många utställare på mässan kommer på ett direkt sätt kunna berätta och visa tekniska plattformar för besökare och på så sätt göra dessa tillgängliga, vilket de kanske inte kunnat göra på samma sätt utan just ett bra forum för det. Dessutom är mässan delvis en onlinemässa där lediga jobb kommer att kunna förmedlas till besökare både före, under och efter själva mässdagen.
En anledning är helt enkelt att Kungsan är en naturlig mötesplats för väldigt många människor, i synnerhet under en förhoppningsvis varm vårdag i slutet av maj. Sen har det också varit viktigt för oss att mässplatsen ska vara tillgänglig för alla och ligga centralt i Stockholm så att besökare enkelt kan ta sig dit via bil, kollektivtrafik eller till fots. Har man t ex aldrig varit på en jobbmässa tidigare, tror vi att en väldigt öppen allmän plats som Kungsan, är idealisk.

Eftersom ett delmål med mässan är att sprida information, inspirera till debatt och öka förståelsen kring mångfald på arbetsmarknaden så kommer det att vara ett gediget talarprogram där företag och organisationer kommer att berätta om spännande mångfaldsprojekt, lärdomar och resultat. På Stora Scenen kommer vi även att ha ett antal relevanta paneldebatter om arbetsmarknaden och mångfald. Programmet på hemsidan kommer löpande att uppdateras så att alla kan se vilka föreläsningar och debatter som kommer att hållas.

Bolaget Vile AB, som ägs av Mats Wernheim, står bakom arrangemanget.

Nej, arrangemanget ska täcka kostnader som uppkommer och eventuellt överskott kommer att återinvesteras i kommande arrangemang, då Jobbfestivalen kommer att vara en återkommande händelse i Stockholm och ambitionen är att sedan sprida den till andra städer runtom i Sverige samt på digitala kanaler.

Scroll to Top