Vi som arrangerar Jobbfestivalen med tema mångfald

Välkommen till Jobbfestivalen med tema mångfald & inkludering

Mats Wernheim

Initiativtagare

Mats är en idéskapare och mångsidig serieentreprenör som har arbetat inom bemannings-och rekryteringsbranschen sedan 1991. Han är bland annat grundare av bemanningsföretagen MAYDAY, 1991 (ISS/MAYDAY) och JobAgent, 1999 (Want) samt ATS-förtaget ZeroLime.

Guldmedaljör – SM i Employer Branding på Magnet Awards 2023 i kategorin “Mångfald & Inkludering” samt ett hedersomnämnade i kategorin “Grand Prix”.

Deputy Board member på Diversity Charter Sweden.

Mats Wernheim

Malin Moezzi, Lic. Psykolog, Advisor & Projektledare

Advisory board, Projektledare

Malin Moezzi är legitimerad psykolog och har sex års erfarenhet av att jobba med organisationspsykologi och strategisk HR. Innan dess arbetade Malin på Migrationsverkets Asylprövningsenhet på Arlanda i 7 år.

I sin yrkesroll idag hjälper hon chefer och HR att jobba mer inkluderande och evidensbaserat, oavsett om det handlar om att rekrytera nästa medarbetare, utveckla ledare eller få insikter om den interna kompetensen.

Malin föreläser även för olika bolag och nätverk för att sprida kunskap om hur vi kan jobba mer rättvist och effektivt för att åka mångfald och inkludering.

David Hedberg

Säljare

David jobbar med projektledning och marknadsföring och har ett stort engagemang kring människors lika värde Har du som utställare frågor kring jobbfestivalen är det honom i första hand som du ska kontakta.

David Hedberg

Nadine Hanna, Kundförvaltare på AB Stockholmshem

Advisory board

Nadine är kundförvaltare på det kommunala bostadsbolaget AB Stockholmshem och har ett särskilt uppdrag att fokusera på bosociala-, trivsel- och trygghetsfrågor i Hässelby.

Nadine har fler års erfarenhet av att arbeta som projektledare i både kommunala och ideella verksamheter, och har även arbetat som ledarskapscoach, utbildningskonsult, karriärcoach och arbetsförmedlare. Under ca 10 års tid arbetade Nadine med nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Nadines fokus har under hela sitt arbetsliv varit integration, inkludering, delaktighet och mångfald.

Hon har en masterutbildning i Intersektionalitetsstudiet, är religionsvetare i grunden och är även en diplomerad projektledare.

”Mångfald och delaktighet är inte en hygienfaktor eller good-to-have. Det är grunden i en frisk företags- och organisationskultur som värnar sina medarbetares arbetsmiljö och välmående, och som ska vara lika självklart som arbetet med budget och resultatuppföljning.”

Nasim Khosravi

Advisory board

Nasim är verksamhetschef för Axelerate på Axel Johnson. Axelerate är en central verksamhet på Axel Johnson med syfte att växla upp mångfalds- och inkluderingsarbetet i koncernens bolag, samt stärka Axel Johnsons samhällsengagemang inom området.

Nasim har tidigare varit globalt ansvarig för mångfald och inkludering på Epiroc och arbetat som hållbarhetskonsult på revision- och konsultfirman PwC.

Sofi Fridland

Advisory board

Inkludering- & mångfaldsstrateg med med 9 års erfarenhet affärsutveckling inom HR och rekrytering. Tidigare VD på Just Arrived som matchar nyanlända och utrikesfödda talanger med jobb hos svenska arbetsgivare.

Ekonom och Personalvetare från Uppsala Universitet och Copenhagen Business School.

Sofis övertygelse är att möjliggörande av talang, oavsett vilket hörn av världen den kommer ifrån, är något ovärderligt för individen, samhället, såväl som alla framgångsrika företag. Idag driver hon dessa frågor genom Sofi Consulting AB

Aaron Kroon, Nordisk HR-direktör på Schibsted

Advisory board

Aaron är en av Sveriges mest inflytelserika personer inom området mångfald och inkludering. Han har drygt 20 års erfarenhet av att leda organisatoriska och kulturella förändringsresor på bolag som ICA, Vattenfall och nu på Schibsted där han är Nordisk HR-direktör.

För Aaron är mångfald och inkludering nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap. Han utsågs 2022 till en av de tre främsta förebilderna i Sverige och har dessutom prisats för att ha skapat Sveriges mest inkluderande arbetsplats.

”Jobbfestivalen är ett unikt initiativ, inte enbart för att öka mångfalden och minska diskrimineringen i samhället och på arbetsmarknaden utan även för att ha gått från ord till handling på ett både nytänkande och kaxigt sätt. Jobbfestivalen speglar helt enkelt mig som person och ledare och det är med stolthet jag tar plats i Jobbfestivalens Advisory board. Jag ser mig dels kunna bidra med min spetskompetens inom området, men även med ett stort nätverk samt en förmåga att utmana, allt i syfte att förbättra och förfina Jobbfestivalens impact på svensk arbetsmarknad”

Mattias Säker

Jobbfestivalen Digital

Mattias Säker en entreprenör och investerare inom jobtech och edtech med fokus på bolag som har en positiv social påverkan.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm som startade sitt första bolag 22 år gammal. Medgrundare av Keystone Education Group med 700 medarbetare från fler än 50 olika länder.

Mattias vet av erfarenhet att mångfald och inkludering är avgörande för att bygga framgångsrika globala företag.

Ordförande för Lansera Virtual Events som byggt den digitala versionen av jobbfestivalen.

Carl-Fredrik Zetterman

Projektledare

Carl-Fredrik är en mångsysslare som jobbar med projektledning, underhållning och affärsutveckling. Han drivs av mötet med människor och har ett stort engagemang kring människors lika värde. Har du som utställare frågor kring jobbfestivalen är det honom som du ska kontakta.
Carl-Fredrik Zetterman

Hans Uhrus

Kommunikationschef

Hans har över 25 års erfarenhet som medial krishanterare, kommunikationsdirektör, presschef, investor relationschef och näringspolitisk chef, varav över 20 år inom bemanningsbranschen.

Hans Uhrus

Jobbfestivalen med tema mångfald & inkludering är en
mötesplats för arbetssökande och rekryterare

Jobbfestivalen med tema mångfald i Kungsträdgården är Sveriges största jobbmässa med fokus på mångfald. Det är också ett nytt jobbmatchningsinitiativ med målet att skapa konkreta relationer mellan företag och personer som av olika anledningar har sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

I Sverige är ca 341 000 personer, eller ca 6,5% av den arbetsföra befolkningen, arbetslösa (källa Arbetsförmedlingen). Vissa grupper i samhället har det väsentligt svårare att hitta anställning än andra och arbetslösheten är högre hos t ex lågutbildade unga, utrikesfödda, personer med funktionsnedsättningar och bland personer över 55år. I dessa grupper finns mycket kompetens, erfarenhet och vilja som går förlorad för företag och organisationer. Tröskeln in till svensk arbetsmarknad är alldeles för hög för dessa grupper och Jobbfestivalen med tema mångfald är ett lättillgängligt forum där arbetssökande i dessa grupper kan träffa företag som har anställningar att erbjuda.

Under jobbmässan har företag som har ett rekryteringsbehov inom de prioriterade målgrupperna möjlighet att ställa ut och träffa intressanta kandidater med varierande bakgrund och situation.. Det finns också möjlighet att bjuda in till företagsspecifika seminarier både på stora och lilla scenen. Jobbfestivalen med tema mångfald & inkludering invigs från Stora Scenen med ett gediget talarprogram.

Jobbfestivalen med tema mångfald vill bidra till ökad kunskap och förståelse om utsatta gruppers svårigheter på arbetsmarknaden och vad som kan göras för att sänka barriärerna, men också lyfta fram lyckade satsningar och enskilda framgångsexempel som kan ge inspiration till både företag och individer. Att ändra samhällets attityder är helt avgörande för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad för utsatta grupper som idag drabbas av utanförskap, psykisk ohälsa och andra problem.

Utställare
på festivalen

Rulla till toppen

Föreläsning (analog jobbannons)
20 minuter på Jobbscenen

100 sittplatser, storbildsskärmar och ljudanläggning samt tekniker ingår. Jobbfestivalen kommer marknadsföra Jobbscenen och i möjligaste mån rikta marknadsföringen till kandidater baserat på de olika tjänster som arbetgivarna har. Självklart kan ni också bjuda in deltagare/jobbsökare.