Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor för besökare

Det kostar ingenting att besöka Jobbfestivalen med tema mångfald.

Jobbfestivalen med tema mångfald är den 14 september från 9.00-19.00. Du kan komma och gå när du vill. Här kan du se dagsprogrammet.

Jobbfestivalen med tema mångfald är i Kungsträdgården, Stockholm. Adress: Jussi Björlings allé, 111 47 Stockholm.

Du som besöker Jobbfestivalen med tema mångfald kommer få möjlighet att träffa rekryterare och arbetsgivare som erbjuder olika typer av jobb eller annan spännande information via utställningstält. Under dagen kommer vi även ha flera föreläsningar och seminarier om bland annat mångfald på arbetsplatsen, rekryteringsprocesser och dess brister, rekrytering utan CV och mycket mer.

Användbara länkar: Utställare, Föreläsningar, Dagsprogram

Vanliga frågor för utställare

Övriga frågor om Jobbfestivalen med tema mångfald

En fundamental utmaning på arbetsmarknaden har länge varit att matcha lediga jobb med arbetssökande eller personer som är öppna för att byta jobb. Detta gäller i allmänhet, men i synnerhet för vissa grupper som står längre från arbetsmarknaden. Tröskeln för vissa utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden är alldeles för hög, så fler initiativ för att reducera denna måste till och insatser för att ändra attityder är också en viktig del för att skapa mer mångald och dynamik. Jobbfestivalen med tema mångfald är en bra och lättillgänglig mötesplats för att både förmedla jobb och jobbstöd, men också för att sprida information och kunskap om alla fantastiska projekt och initiativ som finns ute i samhället i syfte att öka mångfalden på våra arbetsplatser.

Vi är synnerligen för digitala verktyg, automatiserade lösningar och innovativ teknisk utveckling, men i vissa sammanhang tror vi på att kombinera fysiska möten med digitala stöd. Många utställare på mässan kommer på ett direkt sätt kunna berätta och visa tekniska plattformar för besökare och på så sätt göra dessa tillgängliga, vilket de kanske inte kunnat göra på samma sätt utan just ett bra forum för det. Dessutom är mässan delvis en onlinemässa där lediga jobb kommer att kunna förmedlas till besökare både före, under och efter själva mässdagen.
En anledning är helt enkelt att Kungsan är en naturlig mötesplats för väldigt många människor, i synnerhet under en förhoppningsvis varm vårdag i slutet av maj. Sen har det också varit viktigt för oss att mässplatsen ska vara tillgänglig för alla och ligga centralt i Stockholm så att besökare enkelt kan ta sig dit via bil, kollektivtrafik eller till fots. Har man t ex aldrig varit på en jobbmässa tidigare, tror vi att en väldigt öppen allmän plats som Kungsan, är idealisk.

Eftersom ett delmål med mässan är att sprida information, inspirera till debatt och öka förståelsen kring mångfald på arbetsmarknaden så kommer det att vara ett gediget talarprogram där företag och organisationer kommer att berätta om spännande mångfaldsprojekt, lärdomar och resultat. På Stora Scenen kommer vi även att ha ett antal relevanta paneldebatter om arbetsmarknaden och mångfald. Programmet på hemsidan kommer löpande att uppdateras så att alla kan se vilka föreläsningar och debatter som kommer att hållas.

Bolaget Vile AB, som ägs av Mats Wernheim, står bakom arrangemanget.

Nej, arrangemanget ska täcka kostnader som uppkommer och eventuellt överskott kommer att återinvesteras i kommande arrangemang, då Jobbfestivalen med tema mångfald kommer att vara en återkommande händelse i Stockholm och ambitionen är att sedan sprida den till andra städer runtom i Sverige samt på digitala kanaler.

Scroll to Top