Kl 10.00
21 maj Kl 11.00
Stora Scenen - Kungsträdgården
Kl 12.00

"Att vara människa innebär att vi har fördomar” – Hur kan vi tillsammans jobba för att minska samhällets omedvetna diskriminering?

Panelmedlem Nadine Hanna

Kundförvaltare på det kommunala bostadsbolaget AB Stockholmshem

Nadine är kundförvaltare på det kommunala bostadsbolaget AB Stockholmshem och har ett särskilt uppdrag att fokusera på bosociala-, trivsel- och trygghetsfrågor i Hässelby.

Nadine har fler års erfarenhet av att arbeta som projektledare i både kommunala och ideella verksamheter, och har även arbetat som ledarskapscoach, utbildningskonsult, karriärcoach och arbetsförmedlare. Under ca 10 års tid arbetade Nadine med nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Nadines fokus har under hela sitt arbetsliv varit integration, inkludering, delaktighet och mångfald.

Hon har en masterutbildning i Intersektionalitetsstudiet, är religionsvetare i grunden och är även en diplomerad projektledare.

”Mångfald och delaktighet är inte en hygienfaktor eller good-to-have. Det är grunden i en frisk företags- och organisationskultur som värnar sina medarbetares arbetsmiljö och välmående, och som ska vara lika självklart som arbetet med budget och resultatuppföljning.”

Nadine är även med i Jobbfestivalens Advisory Board.

Moderator

Malin Moezzi

Lic. Psychologist, Head of People Science på Asker Technologies

Panelen

Mustafa Zatara

Founder & CEO FörortsEntreprenörer

Ali Khalil

VD på Miljonbemanning

Viveca Viso

Senior rådgivare, startup-investerare

Atefeh Sebdani

Awarded Speaker | Moderator | Writer | Board Member | Techie på Mazroui

Vill du vara med i panelen?

Rulla till toppen

Föreläsning (analog jobbannons)
20 minuter på Jobbscenen

100 sittplatser, storbildsskärmar och ljudanläggning samt tekniker ingår. Jobbfestivalen kommer marknadsföra Jobbscenen och i möjligaste mån rikta marknadsföringen till kandidater baserat på de olika tjänster som arbetgivarna har. Självklart kan ni också bjuda in deltagare/jobbsökare.