Jobbfestivalen i Kungsträdgården är perfekt för dig som vill hitta nya möjligheter i din karriär

Jobbfestivalen i Kungsträdgården är en mötesplats för arbetssökande och företag med ett kontinuerligt rekryteringsbehov samt företag och organisationer som erbjuder verktyg/tjänster i syfte att öka mångfalden och minska risken för diskriminering. Mässan är den 25 maj i Kungsträdgården, men jobbfestivalen är även en onlinemässa som fortsätter leva vidare på nätet. Syftet är dels att knyta intressanta affärskontakter, men framförallt att förmedla jobb, praktikplatser och yrkesinriktade utbildningar. Ambitionen är att bidra till mer mångfald på arbetsmarknaden och skapa fler dynamiska arbetsplatser.
Alla är välkomna!

Jobbfestivalen i Kungsträdgården är Sveriges största jobbmässa med fokus på mångfald. Det är också ett nytt jobbmatchningsinitiativ med målet att skapa konkreta relationer mellan företag och personer som av olika anledningar har sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

I Sverige är ca 330 000 personer, eller ca 7% av den arbetsföra befolkningen, arbetslösa. Vissa grupper i samhället har det väsentligt svårare att hitta anställning än andra och arbetslösheten är högre hos t ex lågutbildade unga, utrikesfödda, personer med funktionsnedsättningar och bland personer över 55år. I dessa grupper finns mycket kompetens, erfarenhet och vilja som går förlorad för företag och organisationer. Tröskeln in till svensk arbetsmarknad är alldeles för hög för dessa grupper och Jobbfestivalen är ett lättillgängligt forum där arbetssökande i dessa grupper kan träffa företag som har anställningar att erbjuda.

Under jobbmässan har företag som har ett rekryteringsbehov inom de prioriterade målgrupperna möjlighet att ställa ut och träffa intressanta kandidater med varierande bakgrund och situation.. Det finns också möjlighet att bjuda in till företagsspecifika seminarier både på stora och lilla scenen. Jobbfestivalen invigs från stora scenen med ett gediget talarprogram.

Jobbfestivalen vill bidra till ökad kunskap och förståelse om utsatta gruppers svårigheter på arbetsmarknaden och vad som kan göras för att sänka barriärerna, men också lyfta fram lyckade satsningar och enskilda framgångsexempel som kan ge inspiration till både företag och individer. Att ändra samhällets attityder är helt avgörande för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad för utsatta grupper som idag drabbas av utanförskap, psykisk ohälsa och andra problem.

Välkommen!
Den 25 maj kl 09.00 - 19.00

Röster om Jobbfestivalen

Jobbfestivalen riktar sig främst till...

  • Funktionsnedsatta
  • De som sedan länge står utanför arbetsmarknaden
  • De som inte får jobb på grund av åldersdiskriminering eller annan form av diskriminering
  • Utrikesfödda samt nyanlända
  • Ungdomar som har varit arbetslösa i mer än 3 månader, som ingår inom ungdomsgarantin
  • Alla som söker ett jobb
  • De som har ett jobb men vill byta
  • Rekryterande företag och organisationer som vill hitta nya talanger

Hela
programmet

Utställare
på festivalen

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar om Jobbfestivalen? Välkommen att kontakta oss. Det går bra att kontakta oss via uppgifterna nedan eller formuläret här på hemsidan.

  • info@jobbfestivalsen.se
  • 070 282 58 90
Scroll to Top